Agila Örebro

Ett nätverk för alla med intresse för agilt arbetssätt

 

Hösten 2020 - kommer snart!

Det finns inga möjligheter att köra konferensen så som vi planerat under 2020, tyvärr. Däremot ser vi fram emot att träffa er alla under hösten igen, även om det blir digitalt. Läs mer nedan för ytterligare information.

Läs mer

Vad är agilitet?

Vi vill att organisationer, företag, team och individer ska lyckas uppnå sina mål, och hjälpa sina kunder att uppnå sina.

I dagens samhälle snurrar hjulen allt fortare. Långa kommunikationsvägar, krånglig byråkrati och projekt som tar lång tid innan de levererar nytta blir för många ett allt större hinder. Agilitet är att leverera nytta snabbt och i små steg, att enkelt kunna ställa om och möta förändringar, och att snabbt kunna ta emot och agera på feedback för att anpassa sig.

Vi tror att detta kan göras genom smidiga samarbeten som ger snabb återkoppling på hypoteser och utfört arbete. Genom ett nära samarbete mellan beställare och utförare produceras lite i taget och leveransen utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att man uppnår förväntad nytta och snabbt kan reagera när det behövs.

Agila Örebro är ett nätverk av många personer från olika miljöer och organisationer med olika kunskap och erfarenhet. Tillsammans hjälper vi varandra att bli bättre.

Vem är det här till för?

Alla är välkomna till vårt nätverk, oavsett vad du jobbar med, vilken bakgrund eller arbetsuppgifter du har. Det viktigaste är att du är beredd att dela med dig av idéer, tankar och frågeställningar. Med det sagt, så har nätverkets medlemmar ofta en bakgrund inom systemutveckling, med typiska representanter från följande yrkeskategorier. Vill du bli medlem? Skicka ett mail till info@agilaorebro.se.

Scrum master/Teammedlem

Du jobbar i ett utvecklingsteam, brinner för det agila arbetssättet, men söker ett bollplank att dela dina idéer med.

Produktägare/Projektledare

Du jobbar med prioritering och planering av arbetsuppgifter mot ett eller flera team.

Teamledare/Chef

Du jobbar som chef eller teamledare, och har som fokus att få ett eller flera team att fungera.

Nätverksträffar

Vår huvudsakliga aktivitet är lunchträffar, där vi lär oss nytt, diskuterar och äter tillsammans i lånade lokaler. För att intresserade från alla organisationer ska kunna komma, tar var och en med sig sin egen lunch. Anmälan sker till info@agilaorebro.se!

Nästa träff:

 • Ingen träff planerad än.
 • 2020-09-02: Roller i och utanför scrum. Digitalt.
 • 2020-02-13: Konflikthantering, del 2.
 • 2020-01-17: Konflikthantering. Bilderna som Pontus Wadsjö har gjort finns här: länk
 • 2019-11-14: (Kväll) Henrik Berglund: Employeeship and Leadership - Key Factors in Agile Transformations
 • 2019-09-25: Agilt i olika organisationstyper.
 • 2019-08-26: Samarbetsövningar. Keep Talking And Nobody Explodes - spelets hemsida finns här: länk
 • 2019-05-08: Konstruktiv feedback
 • 2019-03-06: Dysfunktionella team / Hur motiverar man team som inte mår bra
 • 2019-02-06: Att coacha agila team. Bilderna finns här: länk. Kolla också in denna användbara poster som Mia Kolmodin på Dandy People har gjort: länk.
 • 2018-11-26: Business Agility.
 • 2018-10-25: Haverier.
 • 2018-10-11: (Kväll) Marcus Hammarberg: The Bungsu story
 • 2018-09-25: Vad är ett effektivt team och hur mäter vi det? (Lean Coffee)
 • 2018-09-03: "Och nu då?" - Hur vi hanterar stagnation i agila team (Lean Coffee)
 • 2018-05-30: Workshop-verktyg
 • 2018-03-07: PopcornFlow - En väg till ständiga förbättringar
 • 2018-02-01: Vart är vi på väg med det agila?
 • 2017-11-30: Vad är värde?
 • 2017-10-19: Agila kontrakt
 • 2017-09-08: Mätvärden - "In God We Trust - All Other Must Bring Data"
 • 2017-05-24: Distribuerade team
 • 2017-04-06: Lean
 • 2017-03-08: Spretiga sprintar (Unifiering av Udda Uppgifter Undviker Underligt Underhåll)
 • 2017-01-19: Cynefin
 • 2016-09-28: Tips för utbildning (böcker, bloggar, kurser)
 • 2016-08-31: Allmän diskussion
 • 2016-05-30: Samspel mellan krav, utveckling och test
 • 2016-04-21: Att må bra i agila team
 • 2016-03-08: Verktyg
 • 2016-01-29: Erfarenheter
 • 2015-11-05: Ekonomiska aspekter
 • 2015-09-25: Agila lekar
 • 2015-08-24: Cargo cult agile
 • 2015-06-04: Retrospektiv
 • 2015-05-12: Agil transformation
 • 2015-04-15: Gruppdynamik i agila team
 • 2015-02-25: Uppstart

Konferens 2020 - inställd!

English version below


På grund av det rådande läget ser vi inga möjligheter att genomföra årets konferens, och den ställs därför in.

Om du redan var anmäld och har betalat, har du förhoppningsvis redan blivit kontaktad av oss angående återbetalning av anmälningsavgiften. Om inte, hör av dig till oss på info@agilaorebro.se.


Because of the current situation, we see no way of hosting the conference, and it is therefore cancelled.

If you had already signed up and had paid the conference fee, you have hopefully already been contacted to receive a refund. If not, contact us at info@agilaorebro.se.

Hösten 2020 - kommer snart!

2020 blev inte alls som någon tänkte sig. Det mesta har blivit inställt, och många av oss har ställt om till ett annat sätt att arbeta, utan fysiska möten. Digitala möten och andra verktyg för samarbete har slagit igenom stort.

För Agila Örebro har det inneburit att alla möten och vår konferens har blivit inställda. Efter en tids paus siktar vi nu på att starta upp verksamheten igen, med lunchmöten som till en början av nödvändighet kommer att vara digitala.

Vi undersöker också möjligheterna att anordna en digital föreläsning med någon spännande talare under hösten. Mer information kommer, så håll utkik.

Vilka vi är

Vi gör det här helt ideellt, men vi har en hel del skoj samtidigt som vi gör det. Vill du vara med?

Christoffer Valgren

Christoffer Valgren

Fixar och grejar

Projektledare och agil coach på B3 Commit.

Pontus Wadsjö

Pontus Wadsjö

Anordnar konferens

Konsult på Knowit Örebro.

Kai Wistrand

Kai Wistrand

Anordnar konferens

Forskare på Örebro Universitet.

Maria Zika

Maria Zika

Fixar och grejar

Konsultchef / Seniorkonsult på B3 Commit.

Pia Liljenroth

Pia Liljenroth

Fixar och grejar

Chef för mjukvaruutveckling styrning och automation för ovanjordsborriggar på Epiroc

Henric Edwards

Henric Edwards

Fixar och grejar

Konsult på Sigma Örebro.